สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์

ประกาศข่าว

[1] ประกาศข่าวทั่วไป

[2] ประกาศรับสมัครงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

[3] รับ/ส่งข้อมูลฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ

[4] รับ/ส่งข้อมูลฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ

[5] รับ/ข้อมูลวัคซีน EPI

[6] รับ/ข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ NCD

[7] รับ/ข้อมูลฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ NCD

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT

[8] รับ/ส่งข้อมูลฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค

[9] รับ/ข้อมูลฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค

ฝ่ายทันตสาธารณสุข

[-] รับ/ข้อมูลฝ่ายทันตสาธารณสุข

ฝ่ายการเเพทย์และสุขภาพจิต ยาเสพติด

[-] รับ/ข้อมูลฝ่ายการเเพทย์และสุขภาพจิต ยาเสพติด

ฝ่ายเเพทย์แผนไทย

[-] รับ/ข้อมูลฝ่ายเเพทย์แผนไทย

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

[-] รับ/ข้อมูลฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

ฝ่ายอนามัยสิ่งเเวดล้อม

[-] รับ/ข้อมูลฝ่ายอนามัยสิ่งเเวดล้อม

General Category

[-] General Discussion

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version