หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. 2561

นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิด หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 วันพุธที่ 18 เดือน กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลสว่าง บ้านใหม่เมืองงาม หมู่ที่ 10 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

2018-07-18 เทศบาลตำบลสว่าง