โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสว่างวีระวงศ์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าช้าง

2018-06-07 หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าช้าง