สว่างวีระวงศ์อำเภอปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในถนน "สว่างวีระวงศ์อำเภอปลอดภัย สร้างวินัยจราจร" วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์