การประชุมถ่ายทอดนโยบายพัฒนางานสาธารณสุขและพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                                                                                วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.                                                   

นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบายพัฒนางานสาธารณสุขและพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย
๑. ถ่ายทอดนโยบายพัฒนางานสาธารณสุข
๒. ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง นายบัณฑิต สร้อยคำ สาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ กับ นายอุทยาน จันทรโสภา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์,หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง โดยมี นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นสักขีพยานในการลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

2020-01-13 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์