โครงการรวมพลังชุมชนสุขภาพดี อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นประธานเปิด โครงการรวมพลังชุมชนสุขภาพดี อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2561 KICK OFF ส่งเสริมการออกกำลังกาย อำเภอสว่างวีระวงศ์

2018-10-17 หอประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์