กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
1วันแม่แห่งชาติ2560หอประชุมอำเภอสว่างวีระวงศ์2017-08-12
2พิธีลงนามความร่วมมือการทำงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์2017-11-13
3สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 อำเภอสว่างวีระวงศ์ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์2017-11-13
4รับนิเทศงานสาธารณสุขผสทผสานจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 1/2561ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์2018-01-18
5สว่างวีระวงศ์อำเภอปลอดภัย สร้างวินัยจราจร(ไม่ได้ตั้ง)
6โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกหอประชุมโรงเรียนบ้านท่าช้าง2018-06-07
7รับนิเทศงานสาธารณสุขผสทผสานจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 2/2561ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์2018-07-13
8หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. 2561เทศบาลตำบลสว่าง2018-07-18
9พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 2 ปี วันสวรรคต ร.9หอประชุมอำเภอสว่างวีระวงศ์2018-10-13
10โครงการรวมพลังชุมชนสุขภาพดี อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานีหอประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์2018-10-17