กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
1การประชุมถ่ายทอดนโยบายพัฒนางานสาธารณสุขและพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์2020-01-13
2กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์2020-01-13
3ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสว่างวีระวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2563(ไม่ได้ตั้ง)