Generic placeholder image

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเทิง

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเทิง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ บัวเทิง.pdfประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแมปรังเหล็กดัดรอบอาคารสำนักงาน.pdf

: 2018-01-22 : Admin 203